מנדפים חכמים מסוג ג'ט - למה?

המנדפים מפנים אל מחוץ למבנה חום ומזהמים שונים הנובעים מפעולות בישול. בדרך זו אנו מפנים אויר מחלל המסעדה החוצה ובכלל זה גם מיזוג אויר. מנדפים חכמים חוסכים בכמויות האויר ובעלויות האנרגיה. בפעולת המיסוך סביב המנדף נדרשת כמויות יניקה קטנה בהרבה ממנדפים רגילים ובכך נחסכות עלויות מיזוג וחשמל - חסכון כספי עצום בעליות התפעול השוטף!